Choose Seats

E-tickets are free and easy, just choose the [email protected] option at the checkout then view your tickets on your phone or print them out. Alternatively you can choose to have your tickets posted for £1.50.

Tickets booked less than 7 days before the event can be collected from Box Office before the performance.

Mae e-docynnau am ddim ac yn hawdd. Dewiswch yr opsiwn [email protected] wrth dalu ac wedyn edrych ar eich tocynnau ar eich ffôn neu eu hargraffu. Fel dewis arall, gallwch dderbyn eich tocynnau drwy’r post am £1.50.

Gellir casglu tocynnau sydd wedi’u harchebu lai na 7 diwrnod cyn y digwyddiad o’r Swyddfa Docynnau cyn y perfformiad.

For The Grace of You Go I, 19:45 Tuesday 28 Apr 2020

Emlyn Williams Theatre, Theatr Clwyd, Mold, CH7 1YA

Please select your seats (maximum 9 for this event per order)

Prices

  FULL PRICE/PRÎS LLAWN UNDER 26/O DAN 26
Band A
£30.00 £10.00
Band B
£28.00 £10.00
Band C
£16.00 £10.00
Band D
£10.00 £10.00
Unavailable
   

box office powered by