Basket

Savings

You have no items in your basket.


If collecting tickets please arrive at least 20 minutes before the performance as there can be a queue on busy nights.

Up to 24 hours before a performance will begin, tickets can be exchanged for another performance of the same production (1 Pound fee per ticket). This is at the management's discretion and subject to availability. Tickets cannot be refunded after purchase.

Os ydych am gasglu eich tocynnau, dylech gyrraedd o leiaf 20 munud cyn i'r perfformiad gychwyn, gan fod ciw i gasglu tocynnau ar nosweithiau prysur.

Newid Tocynnau ac Ad-daliadau: Gellir newid tocynnau am berfformiad arall 24awr cyn y perfformiad (ffi £1 y tocyn). Bydd hyn yn 'l ewyllys y rheolwr ac yn dibynnu ar argaeledd. Ni chaniateir ad-daliad ar docynnau wedi eu prynnu.

box office powered by